Renovering

Har du brug for en professionel maler i Silkeborg i forbindelse med renovering, kan du trygt lade Sejs Malerforretning stå for opgaven. Vi har mere end 40 års erfaring inden for malerarbejde og løser alle former for maleropgaver i forbindelse med renovering i Silkeborg og omegn.

Gennem årene har vi udført en lang række forskellige renoveringsopgaver, herunder:

  • Renovering af facader
  • Istandsættelse af gamle vinduer og døre
  • Frostsikring af facader
  • Genopfriskning og maling af træværk
  • Og meget mere

 

Vi står derfor klar til at hjælpe dig, der har brug for ekspertise og professionel vejledning i forbindelse med både store og små renoveringsprojekter.

Renovering i Silkeborg hos både private og erhverv

Med mange års erfaring inden for malerarbejde og renovering har vi også mange forskellige typer kunder. Vi hjælper derfor både private og erhverv med renoveringsopgaver. Står du som ny boligejer af et ældre hus, kan du trygt vælge os til at hjælpe med malerarbejdet, så dit nye hjem kan komme til at stråle.

Det kan også være en bolig, du har boet i i mange år, men som måske trænger til en genopfriskning udendørs såvel som indendørs. Her kan vi hjælpe med istandsættelse af døre og vinduer, maling og renovering af facader og lignende opgaver.

Vi hjælper også gerne dig, der har brug for en dygtig og professionel maler i forbindelse med indflytning eller fraflytning af lejlighed.

Som virksomhed kan du også trygt vælge os som dit professionelle malerfirma. Vi har hjulpet mange med renovering af butiksfacader, kontorer og lignende. Desuden arbejder vi også sammen med mange boligforeninger, hvor vi bl.a. har stået for istandsættelse af fællesarealer og lejligheder.

Vi favner dermed bredt inden for malererhvervet, og med vores erfaring og ekspertise, kan du vide dig sikker på, at vi er det helt rette valg til opgaven.

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud på renovering og malerarbejde.

Hvis malerarbejdet ikke lever op til forventningerne

Det forpligter at yde kvalitet. Alle medlemmer af Danske Malermestre er derfor omfattet af Håndværkets Ankenævn og Danske Malermestres garantiordning, der har til formål at sikre kunderne et håndværksmæssigt korrekt udført malerarbejde.

Lever malerarbejdet af en eller anden grund ikke op til Deres forventninger, har De adgang til at indbringe sagen for Håndværkets Ankenævn. Ankenævnet vil i første omgang give Danske Malermestre 4 uger til at løse sagen. Hvis ikke det lykkes, vil Ankenævnet tage stilling til sagen. Får De medhold i Deres klage, er vores medlem forpligtet til at efterkomme Ankenævnets afgørelse.

Hvis vort medlem mod forventning ikke retter sig efter Ankenævnets afgørelse, vil Danske Malermestres garantiordning sørge for at Ankenævnets afgørelse fuldbyrdes, enten ved at sørge for, at manglerne udbedres af et andet medlem eller ved at udbetale et beløb svarende til Ankenævnts vurdering af manglerne. Det gælder dog ikke, hvis sagen drejer sig om prisen på det udførte malerarbejde. I den situation er der ingen dækning fra garantiordningen.Garantiordningen dækker op til 100.000 kr. i udbedringsomkostninger og kun hvis der klages over arbejdet, inden der er gået et år fra det er faktureret til Dem.

Vi er stolte af at kunne fortælle, at det er yderst sjældent, at der rejses garantisager over for medlemmer af Danske Malermestre.

Det dækker Garantiordningen

Klageberettigede og dermed dækket af garantiordningen er:

  1. Private forbrugere, der som ejere får udført malerarbejde i egen bolig eller sommerhus.
  2. Private forbrugere, der som lejere eller andelshavere får udført malerarbejde i egen bolig for egen regning.

I alle tilfælde er det en forudsætning for garantiordningens anvendelse at aftalen om udførelse af malerarbejde er indgået direkte mellem de ovennævnte klageberettigede og medlemmet af Danske Malermestre.

Garantiordningen dækker mangler ved egentligt bygningsmalerarbejde og skiltemalerarbejde samt arbejde, der naturligt og sædvanligt hører herunder. Garantiordningen dækker dog ikke afrensning og maling af tage.Det er en forudsætning for garantiordningens anvendelse, at udgifter til udbedring ikke overstiger kr. 100.000,00 inkl. moms, og at der klages over arbejde, hvor faktura er udstedt mindre end et 1 år før klagen. Sager af større omfang henvises til civilretslig behandling.

>> Læs garantiordningens vedtægter

Yderligere oplysninger

Nærmere oplysninger vedrørende Håndværkets Ankenævn og garantiordningen kan fås ved henvendelse på telefon:

  • Danske Malermestre: 32 63 03 70
  • Håndværkets Ankenævn: 70 20 25 37
  • Hjemmeside:  www.hvanke.dk